Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö

Kati-Annika Ansas

Sähköpostiooiste: katiannikaansas (miukumauku) gmail.com

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttötarkoitus

Rekisteriin kerättäviä henkilötietoja ovat nimet, nimimerkit, IP- ja sähköpostiosoitteet. Niitä käytetään uutiskirjeiden toimittamiseen ja blogikommenttien moderointiin. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään uutiskirjeen tilauksen ja blogin kommentoinnin yhteydessä.

3. Henkilötietojen suojaaminen

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta rekisterin pitäjän lisäksi muille. Osa sivuston käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

5. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sen, että internet-sivujen ylläpitäjä voi tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille, mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä sekä analysoida sivuston liikennettä. Tämän palautteen avulla voidaan parantamaan sivuston sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivustolla vieraileva käyttäjä ei halua antaa edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, mahdollistavat useimmat selainohjelmat eväste-toiminnon kytkemisen pois päältä. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä huomioida se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivujen ja palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes käyttäjä peruu uutiskirjeen tilauksen tai pyytää erikseen poistamaan tietonsa rekisteristä.

7. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

9. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi sivuston toiminnallisuuksien tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.12.2018.